Gramko panda vas lepo pozdravlja

Prijavite se na prejemanje e-novic:

SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji so sestavni del prijavnice na letovanje/taborjenje/počitnice/druge aktivnosti Zavoda GRAMKO, ki jo podpišete ob prijavi vašega otroka.


Storitve, vštete v posamezno ponudbo

V ceni letovanja/tabora/počitnic in drugih aktivnosti so vštete storitve, navedene v opisu, kaj zajema cena.

Posebne storitve (označene z *) so tiste, ki niso vštete v ceno, zato se jih poravna posebej, skladno z veljavnim priloženim cenikom (glede na aktivnost).


Prijave in vplačila

Starši/skrbniki otroka prijavite z podpisom izpolnjene prijavnice ter podpisom izjave o seznanjenosti s programom, o varstvu podatkov itd. Prijava je zaključena in potrjena z vplačilom prvega obroka (običajno 30 % do 40 % celotnega zneska).

Razliko se odplača po obrokih ali najkasneje 10 dni pred odhodom, ko mora biti vse poravnano.


Cene

Cene so določene po posameznih ponudbah programov (tabori, letovanja, počitnice, drugi dogodki ...)

Zavod Gramko si pridržuje pravico do sprememb cen v skladu z Obligacijskim zakonikom. O morebitni spremembi cene je Zavod dolžan stranke o tem obvestiti (z utemeljitvijo).


Dokumenti

Vsi udeleženci programov, ki jih organizira zavod, morajo imeti poleg osebne izkaznice sabo tudi zdravstveno izkaznico.

Za tujino pa tudi potrjeno zdravstveno izkaznico za tujino.

Vse stranke (starši,otroci, mladi, starejši), ki se prijavljajo na letovanje v tujini, morajo imeti veljavni potni list ali osebno izkaznico. Stranka nosi vso odgovornost o zagotovitvi dokumentov sama (Zavod za pozabljene dokumente ne odgovarja!).


Izguba dokumentov

V primeru izgube dokumentov Zavod NE krije stroškov izdelave novih ali preklica izgubljenih.


Odpoved

V primeru, da želi stranka odpovedati tabor/letovanje/počitnice/druge storitve ima do tega vso pravico.

V kolikor do odpovedi pride:

  • do 30 dni pred odhodom organizator zadrži 20% cene,
  • od 29 do 15 dni pred odhodom organizator zadrži 30 % cene,
  • od 14 do 1 dan pred odhodom organizator zadrži 60 % cene,
  • na dan odhoda organizator zadrži 80 % cene.

Če stranka tabor/letovanje/druge aktivnosti prekine na lastno željo v času trajanja le te, nima pravice do povračila stroškov.

Odpoved zaradi opravičljivih razlogov (bolezni, »višja sila«) se zadrži 30 € za administrativne stroške, razliko Zavod povrne ob predložitvi zdravniškega potrdila.


Počitnice/Dogodki


• POLETJE (jezera, toplice, morje)

Slabo vreme ni razlog za odpoved prijave. Program je vedno prilagojen tudi za slabše vremenske razmere. V primeru odpovedi zaradi dežja ravnamo v skladu s splošnimi pogoji za primer odpovedi.

Predznanje plavanja ni obvezno, saj imamo v primeru letovanj v termah, ob jezeru ali na morju sabo vedno učitelje plavanja.

Na taboru, letovanjih so vsi udeleženci nezgodno zavarovani tudi z naše strani. Obvezno nezgodno zavarovanje pa morajo otroci imeti tudi svoje!

Udeleženec se obvezuje upoštevati navodila za varno gibanje v vodi, na bazenu, ki jih poda vaditelj (učitelj plavanja). Učitelj sme izključiti udeleženca, če ta z neupoštevanjem (varnostnih) navodil ali na drug način ogroža sebe, druge osebe ali stvari na letovanju/taboru (neprimerno obnašanje).


• ZIMA (toplice, smučišča)

Pomanjkanje snega ni razlog (razen v primeru zelene zime – 3 zaporedne dni smučišče ne obratuje), ki bi štel za višjo silo. V primeru odpovedi zaradi pomanjkanja snega ravnamo v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

Na zimskih počitnicah so vsi udeleženci nezgodno zavarovani tudi z naše strani. Obvezno nezgodno zavarovanje pa morajo otroci imeti tudi svoje!

Udeleženec se obvezuje upoštevati navodila za varno vožnjo na smučišču, ki jih poda vaditelj (učitelj smučanja z licenco). Učitelj sme izključiti udeleženca, če ta z neupoštevanjem (varnostnih) navodil ali na drug način ogroža sebe, druge osebe ali stvari (neprimerno obnašanje).

Predznanje smučanja je zaželeno, saj gre za sproščene zimske počitnice na snegu/smučišču in okolici nastanitve.

* Za vsako organizirano letovanje/taborjenje/počitnice/druge aktivnosti velja, da v primeru poškodb tuje lastnine stroške popravila krijejo starši povzročitelja.


Informacije

Dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu info@gramko.si ali na spletni strani www.gramko.si.


Končna določila

V primeru spora med strankama je za vse spore pristojno sodišče v Novem mestu.


Varovanje podatkov

Zavod Gramko se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene s prijavnicami uporabljal izključno za lastne potrebe. Udeleženci ali njihovi skrbniki se s prijavo na letovanje, tabor, počitnice in druge aktivnosti strinjajo s fotografiranjem in snemanjem izključno v namene promocije Zavoda GRAMKO.

Zavod si pridržuje pravice do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev.


Prijava na novice in obvestila

S prijavo na prejemanje novic in obvestil na vaš elektronski naslov se strinjate, da vam zavod Gramko na posredovan elektronski naslov občasno pošilja novice in obvestila. Zavod Gramko vašega elektronskega naslova ne bo delil s tretjimi osebami in ga bo uporabljal samo za namen obveščanja.

Navodila za odjavo od prejemanja novic in obvestil se nahajajo v poslanih elektronskih sporočilih.